Konec akademického roku

Vážení kolegové, milí studenti

akademický rok 2013/2014 je téměř u konce a Univerzita Palackého v Olomouci je opět o něco starobylejší. Protože mám tu čest být rektorem UP od 1. února, dovolím si krátce zhodnotit pouze letní semestr. Při ohlédnutí zpět mám silný pocit, že uplynulé měsíce byly pro univerzitu výrazně úspěšné. Podařilo se (doufejme) zajistit služby odboru azylové a migrační politiky přímo v Olomouci tak, aby naši zahraniční studenti a vědci již nemuseli od září jezdit až do Přerova. Po dlouhém a těžkém vyjednávání jsme ubránili existenci pošty na náměstí Republiky. Uvítali jsme snad nejznámějšího vědce současnosti, Noama Chomskeho, který – dle očekávání – rozvířil hladinu veřejného mínění v ČR, a Univerzita Palackého tak v důsledku zcela ovládla na několik dní mediální prostor. Ale především, vědcům z UP se podařila řada husarských kousků, včetně vývoje slibně vypadající vakcíny proti borelióze. Prostě, byli jsme hodně vidět, a to především díky skvělé práci vás všech a řadě úspěchů na poli vědy.

Na závěr jeden malý soukromý postřeh. Minulý týden jsem byl poctěn absolventkou naší univerzity pozváním na její vlastní svatbu. Zcela upřímně přiznávám, že jsem byl tímto krásným gestem dojat. Ještě více mne dojalo vysvětlení, že naše univerzita se zasloužila o to, že dotyčná absolventka může dělat práci pedagožky, kterou si dávno vysnila. Pan farář, který novomanželský pár v kostele oddával, se jako další absolvent naší akademie těší mezi svými farníky vynikající pověsti. Odjížděl jsem ze svatby s pocitem hrdosti na naše bývalé studenty, kteří na různých pozicích kdekoliv ve světě hájí svou prací značku UP. Zůstávají pyšní na univerzitu a univerzita je pyšná na ně.

Chci vám všem poděkovat za entuziasmus a nasazení v uplynulém akademickém roce a budu se těšit, že se potkáme po prázdninách na začátku toho nového. Užívejte krásného léta, ať jste s rodinami či přáteli kdekoliv.

Jaroslav Miller
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci