Ve službách UP v Číně

Má pracovní cesta do Číny byla motivována snahou o navázání pedagogické a vědecké spolupráce s významnými čínskými univerzitami v Pekingu, Nanjingu a Šanghaji. V průběhu týdenní cesty proběhlo jednání na půdě šesti univerzit, které vyjádřily zájem především o vzájemnou výměnu studentů a vědců, o společný výzkum ve vytipovaných vědeckých oblastech i o vybrané joint degree a double degree studijní programy. K celkovému úspěchu mise významně přispěla pomoc ze strany čínského ředitele Konfuciovy akademie v Olomouci profesora Xiaoming Huanga a také vynikající týmová spolupráce všech účastníků cesty, tedy kromě mne a prof. Huanga rovněž prorektorky doc. Ivany Oborné, dr. Davida Uhra z katedry asijských studií, Mgr. Lucie Laníkové, české ředitelky Konfuciovy akademie a Bc. Kateřiny Sladké ze zahraničního oddělení rektorátu UP. Během cesty jsem se přesvědčil, že čínské univerzity se postupně propracovávají do širší světové špičky a všech šest akademií, tedy Beijing Institute of Technology, Capital Medical University, University of Shanghai, Fudan University, Beijing Foreign Studies University a Nanjing University má mnoho globálně respektovaných pracovišť a výzkumných center.

Cesta ovšem přinesla mnoho jiných pozitivních vedlejších efektů. Podařilo se nám například dojednat podmínky pro navázání spolupráce mezi Olomouckým krajem a čínským partnerským regionem či dosáhnout příslibu ze strany velvyslanectví a konzulátu v Pekingu a Šanghaji o zrychlení vízové procedury pro studenty i vědce. V neposlední řadě jsme pokročili ve snaze o otevření kanceláří UP v prostorách poboček CzechTourismu, a to jak v Pekingu, tak v Šanghaji.

Moje první a jistě subjektivní zkušenost s Čínou mne zároveň přiměla k zamyšlení nad mnoha otázkami souvisejícími se stavem čínské společnosti v roce 2014. Nepochybně platí, že Čína stále zažívá bouřlivý rozvoj. Stavební boom ve městech je bez přehánění dechberoucí a rychlovlak na trase Peking–Šanghaj je výdobytkem moderní techniky. Na druhé straně, cena za růst zůstává extrémně vysoká. Stupeň znečištění v Pekingu překonává všechny rekordy a nepochybně zkracuje život obyvatel města možná o desítky let. Zábor zemědělské půdy stále pokračuje neuvěřitelným tempem a možnost koupit si auto vede k neustálým zácpám na městských dopravních tepnách. Desítky milionů Číňanů ve městech zjevně bohatnou a vytvářejí tolik potřebnou střední třídu, avšak situace na venkově se dramaticky liší. V podstatě tak vedle sebe koexistují dvě odlišné společnosti, mezi nimiž je těžko překonatelná propast. Obecně se zdá, že v běžném životě vliv ideologie slábne ve prospěch trhu a omezené liberalizace společenských poměrů, ale zároveň zůstává Čína zemí vojáků a řady zvláštních zákazů.

Přesto jde o společnost s obrovským potenciálem a je výsostným zájmem Univerzity Palackého využít nabízenou síť kontaktů. Do jaké míry se podaří dohodnutou spolupráci realizovat a dlouhodobě rozvíjet, je pouze na jednotlivých fakultách, katedrách i jednotlivcích. Vedení univerzity vytvoří vhodné organizační, právní i finanční podmínky, ale jenom aktivní přístup ze strany studentů i jednotlivých akademiků může zajistit, že budoucí plány nezůstanou na papíře. V takovém případě by se jednalo o strategickou prohru Univerzity Palackého i o plýtvání energií celého týmu, který s obrovským nasazením a entuziasmem veškerá a obvykle poměrně těžká jednání vedl.

Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého